Deze website is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Spla.License-Reporter.com is een website van ITsyndicaat. Er kunnen derhalve geen rechten aan deze website ontleend worden, noch vloeien er enige verplichtingen voor ITsyndicaat uit voort. ITsyndicaat aanvaardt geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor de gevolgen die uit het gebruik van deze website en websites waar eventueel naar verwezen wordt mochten voortvloeien. De op de Website aangeboden materialen of software worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van ITsyndicaat.

De inhoud van de Website wordt gedeeltelijk langs geautomatiseerde weg verkregen. ITsyndicaat doet haar uiterste best deze inhoud zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat deze inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.

Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. ITsyndicaat oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan ITsyndicaat nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Klik hier voor onze leveringsvoorwaarden